English guy dating a polish girl

Rated 3.86/5 based on 867 customer reviews

Przez całe wieki odznaczał się nie tylko odbiegającym od normy wyglądem, ale także niezwykle szarmanckim zachowaniem wobec kobiet.A to otworzył przed damą drzwi, a to rączkę ucałował…Because these smallminded fuckers can't get any girl to want them, so the pressure in their pants rises and they look for any explanation their small brains can think of.They get the idea that, a pretty girl chose the English boy only because he got the money and they don't.And she should choose one of them because they are perfect in their own minds, they cannot comprehend that only they are to blame for not finding a girl that would want them.Maybe they were envious she wouldn't be with one of them?

Polski mężczyzna to z pewnością zjawisko na europejskim gruncie wyjątkowe.

Na pytanie, czy mężczyźni reagują w przypadkach agresji ich kolegów wobec ich żon, prezes Feminoteki Joanna Piotrowska odpowiada: – W takim właśnie stosunku mężczyzn do kobiet widoczne są nawyki z kilkuset lat.

Kobietę całowano po rękach, ale traktowano paternalistycznie oraz z dużym lekceważeniem.

Pewien wiersz Adama Mickiewicza, wybitnego polskiego poety z XIX w., rozpoczyna się od słów: „Kobieto, puchu marny, ty wietrzna istoto”.

Echa tych zachowań przetrwały w postaci pogardliwych uwag na temat kobiet kierowców (baba za kierownicą); zdziwienia, czy prostytutkę można zgwałcić, oraz głębokiej niechęci wobec feministek.

Leave a Reply